Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Wageningen

aantal stemgerechtigden: 31.578
opkomst: 60,1 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Wageningen

PARTIJ GR2022 GR2018
GL

5.179
27,4

8
4.245
22,4

6
STADSPAR

3.037
16,1

4
3.442
18,2

5
PVDA

2.737
14,5

4
1.463
7,7

2
D66

2.527
13,4

3
3.328
17,6

5
CONNECTW

1.931
10,2

2
1.292
6,8

2
VVD

1.603
8,5

2
1.760
9,3

2
CU

1.156
6,1

1
1.289
6,8

1
CDA

716
3,8

1
1.183
6,2

1
OVERIG

0
0,0

0
  945
5,0

1

Andere uitslagen
provincie Gelderland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.