Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Vlieland

aantal stemgerechtigden: 1.045
opkomst: 63,3 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Vlieland

PARTIJ GR2022 GR2018
LSTFIER

252
38,5

3
  0
0,0

0
NIEUWLIB

188
28,7

3
274
45,8

4
ALGBEL

141
21,5

2
102
17,1

2
GROENWIT

74
11,3

1
222
37,1

3

Andere uitslagen
provincie Friesland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.