Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Schiermonnikoog

aantal stemgerechtigden: 827
opkomst: 80,2 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Schiermonnikoog

PARTIJ GR2022 GR2018
ONSBEL

295
45,0

4
181
27,9

3
CHRGROEP

213
32,5

3
310
47,8

4
SCHBEL

148
22,6

2
157
24,2

2

Andere uitslagen
provincie Friesland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.