Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Schagen

aantal stemgerechtigden: 38.243
opkomst: 52,8 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Schagen

PARTIJ GR2022 GR2018
CDA

4.764
23,7

7
6.276
30,5

10
JESS

3.789
18,8

6
2.290
11,1

3
VSENPAR

3.129
15,6

5
2.920
14,2

4
VVD

2.492
12,4

4
2.605
12,6

4
PVDA

2.162
10,8

3
1.854
9,0

3
GL

1.204
6,0

1
1.221
5,9

1
D66

1.063
5,3

1
943
4,6

1
SP

762
3,8

1
875
4,2

1
WENS4U

742
3,7

1
628
3,0

1
OVERIG

0
0,0

0
  985
4,8

1

Andere uitslagen
provincie Noord-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.