Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Noardeast-Fryslân

aantal stemgerechtigden: 36.337
opkomst: 54,5 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Noardeast-Fryslân

PARTIJ GR2022 GR2018
FNP

4.636
23,5

8
2.633
16,0

5
SIN

4.309
21,8

7
2.188
13,3

4
CDA

2.775
14,1

4
3.763
22,9

7
CU

2.278
11,5

4
2.062
12,6

4
BVNL

1.655
8,4

2
  0
0,0

0
PVDA

1.439
7,3

2
1.570
9,6

3
GEMBEL

1.120
5,7

1
1.068
6,5

2
VVD

908
4,6

1
1.931
11,8

3
ACTIEF

319
1,6

0
  0
0,0

0
WADDPART

296
1,5

0
257
1,6

0
OVERIG

0
0,0

0
  947
5,8

1

Andere uitslagen
provincie Friesland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.