Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Heerenveen

aantal stemgerechtigden: 41.180
opkomst: 53,1 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Heerenveen

PARTIJ GR2022 GR2018
PVDA

4.285
19,7

7
4.045
18,4

6
VVD

2.608
12,0

4
3.181
14,5

5
FNP

2.342
10,7

3
2.232
10,2

3
LOKAAL

2.300
10,5

3
  0
0,0

0
CDA

2.081
9,5

3
3.025
13,8

5
GL

2.067
9,5

3
2.129
9,7

3
D66

1.761
8,1

3
1.798
8,2

2
SP

1.531
7,0

2
1.375
6,3

2
GEMBEL

1.517
7,0

2
2.126
9,7

3
CU

923
4,2

1
1.188
5,4

1
BLANCO12

224
1,0

0
  0
0,0

0
JEZUSLFT

162
0,7

0
  0
0,0

0
OVERIG

0
0,0

0
  844
3,8

1

Andere uitslagen
provincie Friesland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.