Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Haarlemmermeer

aantal stemgerechtigden: 122.700
opkomst: 46,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Haarlemmermeer

PARTIJ GR2022 GR2018
VVD

11.147
19,5

8
7.376
17,9

7
HAP

7.934
13,9

6
7.117
17,3

7
GL

6.512
11,4

5
3.969
9,6

4
D66

6.012
10,5

4
3.616
8,8

3
CDA

4.981
8,7

3
4.962
12,0

5
FORZA

4.153
7,3

3
4.676
11,3

5
PVDA

3.868
6,8

3
3.058
7,4

3
SRH

3.229
5,7

2
1.155
2,8

1
CUSGP

2.214
3,9

1
1.992
4,8

2
FVD

1.838
3,2

1
  0
0,0

0
BVNL

1.632
2,9

1
  0
0,0

0
EENHAARL

1.627
2,9

1
1.525
3,7

1
GEZHAAR

1.363
2,4

1
971
2,4

1
BLANCO12

569
1,0

0
  0
0,0

0
OVERIG

0
0,0

0
  802
1,9

0

Andere uitslagen
provincie Noord-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.