Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Bloemendaal

aantal stemgerechtigden: 18.279
opkomst: 66,7 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Bloemendaal

PARTIJ GR2022 GR2018
VVD

2.711
22,3

5
3.057
25,7

5
D66

2.210
18,2

4
1.679
14,1

3
HRTVBLOE

1.830
15,1

3
1.441
12,1

2
GL

1.736
14,3

3
1.878
15,8

3
PVDA

1.044
8,6

1
815
6,8

1
CDA

946
7,8

1
1.592
13,4

3
LIBBLOEM

794
6,5

1
723
6,1

1
ZELFSTAN

716
5,9

1
  0
0,0

0
VDB

164
1,3

0
715
6,0

1

Andere uitslagen
provincie Noord-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.