Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsuitslag gemeente Blaricum

aantal stemgerechtigden: 9.415
opkomst: 58,4 %
status: Eindstand

Live uitslagen

100% van de gemeenten geteld

ZOEKEN | ontvangen uitslagenVolledige uitslag gemeente Blaricum

PARTIJ GR2022 GR2018
HARTBLAR

2.226
40,7

6
1.223
23,9

4
VVD

1.096
20,1

3
1.179
23,1

3
D66

636
11,6

2
614
12,0

2
BLARPART

619
11,3

2
924
18,1

3
PVDAGL

450
8,2

1
254
5,0

0
CDA

438
8,0

1
383
7,5

1
OVERIG

0
0,0

0
  530
10,4

2

Andere uitslagen
provincie Noord-Holland


Website: © 2022, Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Uitslagendata: © 2022, ANP - www.anp.nl

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan.